معنای چراغ کریسمس

- Aug 24, 2017 -

برای بسیاری از آمریکایی ها نماد دائمی کریسمس درخت کریسمس ملی در چمن ملی واشنگتن است. در یک جشن شبانه، رئیس جمهور و یا بانوی اول معمولا نور کریسمس بر روی درخت را روشن می کند. شمع های کریسمس ممکن است بهترین هدیه برای بسیاری از مسیحیان باشد.


در مینه سوتا، یک مغازه دار به نام کیم شمع های فروش می کند که می گوید عطر عیسی را حمل می کند. او گفت که این عطر می تواند مردم را راحت کند. شمع ها توسط یک زن و شوهر مذهبی مسیحی بر اساس سوابق کتاب مقدس ساخته شده است. کتاب مقدس از عطر معرفت، چن شانگوما و دارچین در لباس عیسی اشاره می کند.


اخبار مرتبط

محصولات مرتبط